Drámaíocht | Drama

Tá ainm na scoile i mbéal an phobail leis na gaiscí atá bainte amach aici in earnáil na drámaíochta le blianta beaga anuas. Aithníonn pobal na scoile an tábhacht a bhaineann leis an drámaíocht ó thaobh fhéinmhuinín an pháiste a fhorbairt, comhoibriú ranga agus eiseamláirí teanga a fhoghlaim agus a shealbhú.

Glacaimid páirt sa bhFéile Scoildrámaíochta go háitiúil, sa bhFéile Cúige agus sa bhFéile Náisiúnta beagnach gach bhliain. Faoin am seo, tá caighdeán den scoth bainte amach ag drámaí na scoile gach bhliain agus craobhacha náisiúnta á mbuachaint, go minic. Tá níos mó ná 20  Chraobh na hÉireann buaite againn chomh maith le duaiseasnna speisialta eile  chun cur leis an sraith onóra sa scoil.

Cé gur taitneamhach agus cúis mórtais iad na honóracha céanna, is tábhachtaí ar fad an pléisiúr a bhaineann daltaí as bheith ar an stáitse os comhair slua beag nó mór agus an draíocht a bhaineann le sin. Go minic, ní thuigtear an fhorbairt agus an fás a thagann ar phearsantacht na bpáistí go dtí go mbíonn siad fásta suas; go dtugann sé sásamh inmheánach chomh maith le féin-mhuinín atá
fíor-thabhachtach don duine. Déarfaidh alán aisteoirí gur phioc siad suas an “bug”, ar dtús i ndráma scoile. Tá sé fós ar lean gach bliain nuair a ghluaiseann dream óg eile i dtreo an stáitse.

Seo roinnt drámaí agus duaiseanna speisialta atá buaite againn thar na blianta;

 

2005  – ’Amú sa Mhúsaem’ agus gradam don bhunscoil is fearr

2006 -‘An Cúpla Corr’ agus gradam don bhunscoil is fearr

2009 –  ‘ Fathach na Sróine Móire’ agus  buaiteoirí Trófaí  Genesis

2010 – ‘ Michilín agus na Leipreacháin’

               ‘Reicstí sa Ritz’  agus buaiteoirí don léiriú is fearr ar nuadhráma.

2011 – Trófaí Genesis agus  buaiteoirí dos na cultacha is fearr don dhráma ‘An Tornapa Mór’.

2012 – ‘Scaoil Amach leis an gCaid’

              ‘ Mo Chircín Beag Rua’  agus gradam don bhunscoil is fearr.

2013 – ‘ Amú sa Mhúsaem’.

2014 – Duais an Mholtóra do na caractéirí sa drama ‘ Ag Bualadh Bob’.

2016 – ‘Na Tri Mhuca Bheaga’.

2017 –‘Jeaic agus an Gas Pónaire’.

2018 –‘Taisce I dTaisce’ agus duais don léiriú is fearr ar nuadhráma.

2019 –‘Leite,Leite,Leite’.

2022 –‘Annie’.

2023 –‘Na Trí Mhuca Bheaga’

              Duais an Mholtóra don comhaisteoireacht sa dráma ‘Raic sa Mhúsaem’.

Our school is renowned for its achievements in drámaíocht down through the years as can be seen from our list of achievements above! Our school community recognises the importance of drama in relation to developing confidence, inspiring teamwork and providing valuable opportunities for language learning. Every child is given an opportunity during their time at our school to participate in a stage based drama production, and  we usually enter the Féile Scoil Drámaíochta each year.

We have been successful in reaching the All-Ireland final of this festival almost every year.

We participate locally in the School Drama Festival, at the Provincial Festival, and the National Festival almost every year. By now, the school’s drama groups consistently achieve an excellent standard, often winning national championships. We have won over 20 All-Ireland titles as well as special awards to enhance the school’s roll of honour.

While the same honours are enjoyable and a great source of pride, the real importance lies in the pleasure students derive from being on stage, whether in front of a small or large audience, and the magic associated with it. Drama benefits the development and growth of children’s personalities and these benifits carry through to adulthood. It provides inner satisfaction as well as self-confidence, which is crucial for the individual. Many actors will say they caught the “bug” first in school drama.