Teistiméireachtaí | What parents say

Ar mhaith leat nóta a roinnt linn maidir le do thaithí ar an scoil? Bheadh an-fháilte roimhe. Seol ar ríomhphost é chuig gaelscoileanna204@gmail.com. 

Would you like to share your experience of the school with us? We’d be delighted to hear from you. Email gaelscoileanna204@gmail.com with your note.

Scoil iontach, all my children enjoyed their education ‘trí ghaeilge’ here. They loved the dramas and sport, great facilities and space too! Highly recommended!

Parent of a 6th class pupil, 2023