Na Sacraimintí | Sacrament Dates

Céad Aithrí & Céad Chomaoineach | First Penance & First Communion

Beidh gach searmanas ar siúl i Séipéal Naomh Mhuire san Uaimh | All ceremonies  take place in St. Mary’s Church, Navan.  

Please visit  https://www.navanparish.ie/   for further information on sacraments, newsletters and  parish updates.

Searmanas Ionrollaithe | Enrolment Ceremony  Sunday 15th October St. Mary’s Church  1pm , 

Céad Aithrí | First Penance  Wednesday 31st January 7.30pm 

First Holy Communion Ceremony Saturday 25th May St. Mary’s 11am 

Cóineartú | Confirmation

Searmanas Ionrollaithe | Enrolment ceremony  Sunday 22nd October, St. Mary’s 1pm

Cóineartú | Confirmation Ceremony Saturday 13th April, 2024   St. Mary’s Church 3pm

Rehearsal: Thursday 11th April at 11:30am; Service of Penance & Reconciliation: Thursday 11th April at 7:30pm